Sfintii Trei Ierarhi 30 ianuarie Sf Vasile cel Mare, Sf Grigorie Cuvantatorul si Sf Ioan Gura de Aur

Sfintii Trei Ierarhi

Pricina praznicului acestuia a fost în acest chip: în zilele împărăţiei lui Alexios I Comnenul (1081-1118), care a luat împărăţia după Nichifor Botaniates (1078-1081), s-a făcut împărţire şi prigonire între bărbaţii cei pricopsiţi în învăţături şi îmbunătăţiţi. Căci unii cinsteau mai mult pe marele Vasile, zicând despre dânsul că este înalt la cuvinte, ca unul ce a cercetat şi a ispitit firea lucrurilor prin sine, şi cum că era atât de mult îmbunătăţit, încât puţin îi lipsea de a-l asemăna pe el cu îngerii.

    Căci nu făcea pogorământ legii, nici ierta cu lesnire, ci era greu la obicei şi aspru, neavând la sine nici un lucru pământesc. Iar pe dumnezeiescul Ioan Gură de Aur îl micşorau, ca şi cum ar fi fost în oarecare chip potrivnic marelui Vasile, fiindcă era lesnicios şi atrăgător către pocăinţă. Erau însă alţii care înălţau pe dumnezeiescul Hrisostom, ca şi cum ar fi fost în învăţături mai cu pogorământ omenesc şi cum că mai cu înlesnire povăţuia pe toţi, şi îi chema către pocăinţă. Deci, îl cinsteau mai mult decât pe marele Vasile şi decât pe Grigorie atât pentru mulţimea cuvintelor celor de miere curgătoare, cât şi pentru iscusinţa cugetărilor.

    Alţii iarăşi cinsteau mai mult pe dumnezeiescul Grigorie, ca cel ce a întrecut în înţelepciune şi în învăţătură elinească pe toţi dascălii cei vestiţi şi pe elini, cum şi pentru frumuseţea cuvintelor şi înflorirea lor. Deci, ziceau, cum că înţeleptul Grigorie biruia pe toţi şi cum că acestuia i se cădea întâietatea. Atunci, prin o pricină că aceasta a celor învăţaţi s-a întâmplat de s-a despărţit mulţimea poporului. Şi unii se ziceau Ioaniteni, alţii Vasiliteni, iar alţii Grigoriteni. Deci, astfel sfădindu-se cei înţelepţi şi zicând între dânşii multe feluri de cuvinte, de trei ori fericiţii aceştia dascăli au voit să-i împace, ca să nu se mai sfădească în deşert.

    Pentru aceea, după câţiva ani, s-au arătat sfinţii ierarhi, mai întâi câte unul deosebit, apoi şi câte trei împreună, nu în vis, ci aievea la arătare, lui Ioan, mitropolitul cetăţii Evhaitenilor, care era om îmbunătăţit şi preaînţelept, după cum şi scrierile lui îl arată. Şi toţi trei au zis către dânsul cu un glas:

    "Noi, precum vezi, una suntem la Dumnezeu şi nu este între noi nici o sfadă sau împotrivire, ci fiecare în vremea sa pornindu-se de dumnezeiescul Duh, am scris învăţăturile spre mântuirea cea de obşte şi folosul oamenilor; şi acelea pe care le-am învăţat noi înşine, le-am dat şi altora spre înmulţirea talantului nostru şi nu este între noi vreunul întâi sau al doilea, ci dacă veţi vorbi de unul, cei doi urmează.

    Deci, sculându-te, porunceşte acelora care se separă, sfădindu-se, să nu se despartă, luptându-se pentru noi, căci pentru aceasta şi noi ne-am sârguit cât am fost vii, şi după mutarea noastră, ca să împăcăm lumea şi să o aducem într-o unire. Deci, împreunându-ne într-o zi, când ţi se va părea ţie că este de cuviinţă, fă nouă praznic cuviincios. Apoi, spune şi celorlalţi care vor fi mai pe urmă, cum că noi suntem una la Dumnezeu şi noi negreşit vom mijloci înaintea lui Dumnezeu cele pentru mântuire, pentru cei ce ne vor săvîrşi praznicul pomenirii noastre". Acestea zicând, i se părea că sfinţii se înălţau la cer, strălucind cu lumină nemărginită şi chemându-se unul pe altul pe nume.

    Deci, sculându-se acel minunat om, adică arhiereul evhai-tenilor, a făcut precum i-au poruncit lui sfinţii, potolind mulţimea şi pe toţi aceia care se sfădeau mai înainte. Aceştia au crezut cele spuse de el, că era om vestit, şi pentru învăţătura lui cea mare, şi pentru fapta cea bună, căci a lăsat predanie Bisericii spre a se face praznicul acesta.

    Astfel, Sfântul episcop Ioan, găsind în luna ianuarie prăznuindu-se toţi cei trei sfinţi ierarhi, adică la întâia zi pe Vasile, la 25 pe dumnezeiescul Grigorie şi la 27 pe dumnezeiescul Ioan Gură de Aur, i-a unit la 30 pe toţi, împodobindu-se pomenirea lor cu canoane, cu tropare şi laude, precum li se cădea lor, şi fiind această cu voia sfinţilor, nu au nici o lipsire în laude. Căci nici mai înainte, nici mai pe urmă n-a alcătuit renumitul acesta Ioan mai multe tropare, decât acestea.

    Sfinţii aceştia cu chipul trupului lor erau astfel: dumnezeiescul Ioan "Gură de Aur" (Hrisostom) era de statură scund, cu capul mare, cu trupul drept şi subţire, cu nasul plecat, alb la faţă şi cam palid, având pleoapele ochilor adâncite şi luminile lor mari. Apoi, i se arăta multă veselie în faţă, cu fruntea lată şi mare, cu urechile cam plecate, cu barba mică şi rară, cu părul galben, amestecat cu cărunt, iar fălcile lui erau adâncite înăuntru, de multă postire şi nevoinţă. CITESTE INTREG ARTICOLUL about Sfintii Trei Ierarhi 30 ianuarie Sf Vasile cel Mare, Sf Grigorie Cuvantatorul si Sf Ioan Gura de Aur

Tags:

Programul Sfintirii si Binecuvantarii Locuintelor la Inceput de An

Epifania

LA MULTI ANI!

Miercuri 6 ianuarie - 9AM - Sf Liturghie. Sfințirea Aghesmei Mari. Dupa Sf Liturghie de la 12:30 PM începe Sfințirea caselor cu Agheasma mare in funcție de programarea făcută in avans in zona New Westminster, Surrey, Burnaby, Coquitlam. Pentru sfințirea casei folosiți forma:https://www.sfanta-treime.org/content/biserica-sfanta-treime-sfintirea-casei-2016

CITESTE INTREG ARTICOLUL about Programul Sfintirii si Binecuvantarii Locuintelor la Inceput de An

Tags:

Programul de Craciun, Anul Nou si Boboteaza.

Nasterea Domnului

Programul Bisericii Sfântă Treime cu ocazia Nașterii Domnului, a Anului Nou si Bobotezei

Services Schedule during Christmas, New Year and Epiphany 

 

Duminica 20 decembrie 10AM - Sf Liturghie. Concertul de colinzi a corului bisericii dirijat de Prof. Ligia Oancea.

Vineri 25 decembrie - 10 AM Nașterea Domnului. Sf Liturghie. Citirea Pastoralei IPS Arhiepiscop Nathanael. Colinzi. Serbarea de Crăciun prezentata de copiii Școlii Duminicale. Moș Crăciun va aduce daruri pentru toți copiii prezenți. Va invitam sa contribuiți la Agapa comuna, potluck de Crăciun. 

Sâmbătă 26 decembrie - 10AM - Sf Liturghie. Soborul Maicii Domnului. De la 1PM film romanesc in sala comunitara.

Duminica 27 decembrie - 10AM - Sf Liturghie. Sf. Întâiul Mucenic si Arhidiacon Stefan. De la 1PM film romanesc in sala comunitara.

Joi 31 decembrie 6PM - Revelionul. Sala comunitara a Bisericii. Bilete se pot procura la caseria Bisericii.

Vineri 1 ianuarie 2016 - 11AM - Sf Liturghie si Te Deum. Sf Vasile cel Mare. Tăierea Împrejur a Domnului. 

Duminica 3 ianuarie - 10AM - Sf Liturghie.

Miercuri 6 ianuarie - 9AM - Sf Liturghie. Sfințirea Aghesmei Mari. Dupa Sf Liturghie de la 12:30 PM începe Sfințirea caselor cu Agheasma mare in funcție de programarea făcută in avans in zona New Westminster, Surrey, Burnaby, Coquitlam. Pentru sfințirea casei folosiți forma:https://www.sfanta-treime.org/content/biserica-sfanta-treime-sfintirea-casei-2016

Joi 7 ianuarie 9AM - Sf Liturghie. Sf Ioan Botezătorul. Parastas. Continua Sfințirea Caselor in Coquitlam, Port Coquitlam, Pitt Meadows, Maple Ridge.

Vineri 8 ianuarie  5PM - 8 PM - Sfintirea caselor in downtown Vancouver, North Vancouver.

Sambata 9 ianuarie 9 AM - 8 PM - Sfintirea caselor in North Vancouver, Burnaby, Coquitlam.

Duminica 10 ianuarie - 10AM Sf Liturghie. Continua Sfințirea caselor. Port Coquitlam. Maple Ridge.

Luni 11 ianuarie - 6 PM - Sfintirea caselor in Vancouver.

Marti 12 ianuarie - 6 PM - South Vancouver, Richmond.

Programul este orientativ si poate suferi schimbări datorita unor intemperii sau altor urgente. Va rugam sa vizitați web situl bisericii www.sfanta-treime.org pentru un orar actualizat.

************************************

Sunday 20th of December 10 AM –Sunday before the Birth of Christ (Genealogy of Christ the Savior). Divine Liturgy. Carols concert presented by church’s choir directed by Prof. Ligia Oancea.

Friday 25th of December 10 AM- Birth of Our Lord and God and Savior Jesus Christ. Divine Liturgy.

Saturday 26th of December 10 AM - Saturday after Birth of Our Lord. Synaxis of the Holy Birthgiver of God. Divine Liturgy. 1PM Romanian film - subtitled in English

Sunday 27th of December 10 AM - Sunday after the Birth of Christ. Divine Liturgy.

Thursday 31st of December 6 PM - New Year’s Eve Community Party. Tickets may be purchased in advance from the Parish Treasury.

Friday 1st of January 11 AM - Circumcision of Our Lord. St. Basil the Great. New Year’s Day.Divine Liturgy and Te Deum.

Sunday 3rd of January 10 AM - Sunday before Theophany. Pre-feast of Theophany. Divine Liturgy.

 Wed. 6th of January 9 AM - Holy Theophany (or Epiphany). The Great Blessing of the Water. The blessing remembers the event of the Lord's baptism, the revelation of the Holy Trinity, and also expresses Orthodoxy's belief that creation is sanctified through Christ.

Pastoral visits for house blessing with holy water begins in New Westminster, Surrey, Burnaby, Coquitlam. Use this form to register in advance: https://www.sfanta-treime.org/content/biserica-sfanta-treime-sfintirea-casei-2016 CITESTE INTREG ARTICOLUL about Programul de Craciun, Anul Nou si Boboteaza.

Tags:

Pages

  • «
  • <
  • Page
  • of 75
  • >
  • »
Subscribe to Biserica Ortodoxa Romana Sfanta Treime RSS